Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Bezpieczne Lubuskie

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Bezpieczne Lubuskie.

I. Gromadzenie danych

 1. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania aplikacji jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników aplikacji mobilnej Bezpieczne Lubuskie.
 2. Dane statystyczne o użyciu aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania aplikacji.
 3. Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach aplikacji wykorzystywana jest biblioteka udostępniona przez Flurry, Inc., 360 3rd St. Ste. 750, San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności Flurry Inc. dostępna jest tutaj: http://www.flurry.com/legal-privacy/privacy-policy
 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja mobilna Bezpieczne Lubuskie może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:
  1. połączenie z Internetem,
  2. pamięci telefonu w celu zapisania danach pobieranych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 6. Za zgodą użytkownika, po podaniu przez niego nazwy miejscowości, zostanie w aplikacji pobrana pozycja GPS tegoż miasta, w celu określenia punkty startowego dla mapy stanu wód. Aplikacja w żaden sposób nie przechowuje lokalizacji użytkownika.
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie http://bezpiecznelubuskie.mobilemadness.pl/.
 9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  Agencja Marketingu Mobilnego Mobile Madness
  ul. Powstańców Listopadowych 29c/8
  35-606 Rzeszów
  E-mail: info [at] mobilemadness.pl

II. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z aplikacji.

III. Źródła danych

Mobile Madness nie odpowiada za treści umieszczone w aplikacji. Administratorem treści jest Lubuski Urząd Wojewódzki.